Dosar nr: 9466/302/2023 Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI
----------
INFORMATII GENERALE
Data inregistrarii: 12.04.2023
Ultima modificare: 17.01.2024
Sectie: .....
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond


Parti in dosar
Nume:Mehedintu Mihai
Calitate parte: Reclamant
Nume:WORLD CLASS TEXT SRL
Calitate parte: Pârât


Sedinte instanta
Data:25.10.2023

Ora estimata: 10:00
Complet: C 10 civil 2023
Solutie: Admite cererea

Solutie pe scurt: Admite cererea. Obligă pe pârât la plata către reclamant a sumei de 10710 lei reprezentând preţ achitat în temeiul unui contract nul absolut. Obligă pe pârât la plata către reclamant a sumei de 640,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Judecătoria Sectorului 5, Bucureşti. Pronunţată astăzi, 25.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Data pronuntare:25.10.2023
Document sedinta: Hotarare 7770/2023 din 25.10.2023
Data:15.09.2023

Ora estimata: 09:00
Complet: C10 civil Adm
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: Se fixează termen de judecată la data de 25.10.2023, ora 10:00, în şedinţă publică, pentru când se citează părţile.
Data pronuntare:15.09.2023
Document sedinta: Rezolutie din 15.09.2023
Data:28.07.2023

Ora estimata: 09:00
Complet: C10 civil Adm
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti nr. 4 din data de 20.06.2023 prin care s-a dispus suspendarea activităţii Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, pe o perioadă nedeterminată, prin amânarea soluţionării cauzelor, acordă un nou termen administrativ, fără prezenţa părţilor.
Data pronuntare:28.07.2023
Document sedinta: Rezolutie din 28.07.2023
Data:07.07.2023

Ora estimata: 09:00
Complet: C10 civil Adm
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti nr. 4 din data de 20.06.2023 prin care s-a dispus suspendarea activităţii Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, pe o perioadă nedeterminată, prin amânarea soluţionării cauzelor, acorda un nou termen administrativ, fără prezenţa părţilor.
Data pronuntare:07.07.2023
Document sedinta: Rezolutie din 07.07.2023
Data:30.06.2023

Ora estimata: 09:00
Complet: C10 civil Adm
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti nr. 4 din data de 20.06.2023 prin care s-a dispus suspendarea activităţii Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, pe o perioadă nedeterminată, prin amânarea soluţionării cauzelor, acorda un nou termen administrativ, fără prezenţa părţilor.
Data pronuntare:30.06.2023
Document sedinta: Rezolutie din 30.06.2023
Data:19.05.2023

Ora estimata: 09:00
Complet: C10 civil Adm
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: Instanţa, văzând dispoziţiile art. 201 alin. 1 Cod procedură civilă, dispune comunicarea către pârât a cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor ataşate acesteia, cu următoarele menţiuni: • de a depune în mod obligatoriu întâmpinare, în 2 exemplare, în termen de 25 de zile de la data comunicării cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel, toate acestea în conformitate cu dispoziţiile art. 201 alin. 1 coroborat cu art. 208 Cod procedură civilă; • de a alătura întâmpinării înscrisurile pe care se sprijină, în 2 copii certificate conform cu originalul sau alte mijloace de probă, conform dispoziţiilor art. 206 alin. 2 raportat la art. 149 alin. 1 şi art. 150 alin. 1, alin. 2 şi alin. 5 Cod procedură civilă. În vederea implementării dosarului electronic, vă solicităm ca întâmpinarea/actele de procedură să fie depuse la dosar şi în format .PDF şi .WORD (pe CD), iar înscrisurile doveditoare să fie depuse la dosar şi în format .PDF (pe CD). Termen administrativ – 30.06.2023 C 10 civil adm. Fără prezenţa părţilor.
Data pronuntare:19.05.2023
Document sedinta: Rezolutie din 19.05.2023
Data:21.04.2023

Ora estimata: 09:00
Complet: C10 civil Adm
Solutie: Amână cauza

Solutie pe scurt: Pune în vedere reclamantului ca, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii, conform art. 200 alin.(3) C.proc.civ., să completeze acţiunea cu următoarele: - să depună la dosarul cauzei, în original, dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 640,5 lei conform dispoziţiilor art. 3 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru; Pune în vedere reclamantului că poate formula cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei rezoluţii, potrivit art.39 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013. Pune în vedere reclamantului că are posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării (potrivit art.33 alin.(2) teza a II-a din O.U.G. nr.80/2013), sub sancţiunea decăderii din dreptul de acordare a facilităţilor sus-arătate, potrivit art.185 alin.(1) Cod procedură civilă. Termen administrativ – 19.05.2023 C 10 adm. Fără prezenţa părţilor.
Data pronuntare:21.04.2023
Document sedinta: Rezolutie din 21.04.2023
Cai atac
NU EXISTA CAI DE ATAC