Dosar nr: 15130/302/2022 Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI
----------
INFORMATII GENERALE
Data inregistrarii: 27.06.2022
Ultima modificare: 05.07.2022
Sectie: .....
Materie: Civil
Obiect: încuviinţare executare silită
Stadiu procesual: Fond


Parti in dosar
Nume:EOS KSI ROMANIA SRL
Calitate parte: Creditor
Nume:Radulescu (fosta Toma) Ileana Alexandra
Calitate parte: Debitor


Sedinte instanta
Data:29.06.2022

Ora estimata: 09:00
Complet: C 26 civil 2022 încuviinţări
Solutie: Admite in parte cererea

Solutie pe scurt: Admite în parte cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petenta B.E.J. COPUZEANU FLORIN TRAIAN. Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. 2700 din data de 25.04.2014 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul civil nr. 2986/302/2014, privind pe creditoarea EOS KSI ROMANIA S.R.L. şi pe debitoarea RĂDULESCU ILEANA-ALEXANDRA, în ceea ce priveşte obligaţia de plată a sumei de 1843,40 lei, din care 50 lei reprezintă cheltuieli de judecată, iar 1793,40 lei, debit principal, precum şi în privinţa dobânzii legale penalizatoare calculate asupra debitului principal începând cu data de 04.06.2012 şi până la momentul plăţii efective, la care se adaugă cheltuieli ocazionate de executare silită. Respinge cererea în ceea ce priveşte obligaţia de plată a sumei de 538,83 lei, ca neîntemeiată. Fără cale de atac în privinţa soluţiei de admitere. Cu drept de apel, exclusiv pentru creditoarea EOS KSI ROMANIA S.R.L., în termen de 15 zile de la comunicare, în privinţa soluţiei de respingere. Pronunţată astăzi, 29.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Data pronuntare:29.06.2022
Document sedinta: incheierefinaladezinvestire din 29.06.2022
Cai atac
NU EXISTA CAI DE ATAC